Lär ditt barn alfabetet perfekt

En av de verkliga grunderna i språket

Nu blir det kul!

I denna avdelning av kursen skall ditt barn lära sig alfabetet fullständigt perfekt.

Börja arbeta med detta så tidigt som möjligt. Direkt när du ser att barnet är redo för det och vill.

Detta är en mycket bra grund att lägga. Sätt gärna en belöning för när barnet blir godkänd på den sista övningen och kan alfabetet som ett rinnande vatten.

Underskatta inte betydelsen av att verkligen kunna alfabetet fullständigt perfekt.

Se till att ha riktigt roligt när ni gör detta!

Alfabetet för det svenska språket

Dessa olika bokstäver är namn på olika ljud och ingår i det svenska alfabetet: A, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä och ö.

Det blir 29st, inte sant?

Övningsuppgift

Skriv ner alla bokstäver som stora och små. Träna på detta tills du kan skriva ner alla bokstäver korrekt både som stora och små bokstäver.

Övningsuppgift

LERA: Gör alla bokstäver i lera. Både som stora och små bokstäver. Om du inte har lera så rita upp det istället.

Övningsuppgift

LERA: Börja med bokstaven A och hitta ett ord, som börjar på denna bokstav. Gör sedan detta ord i lera (de olika bokstäverna) och sedan själva saken, som du sätter bredvid ordet. Exempel: Ordet APA görs i lera och sedan ställer du en apa bredvid, som också är gjord i lera. Ta en liten pappersetikett och skriv ordet APA på den. Sätt denna etikett på lerapan. Gå sedan till bokstaven B. Fortsätt tills ni har gått igenom alla bokstäverna i alfabetet på detta sätt.

Träna med bandspelare

När ni gör dessa kommande övningar kan det vara roligt att träna med bandspelare. Du kan spela in och barnet lyssnar och säger efter. Barnet kan spela in sig själv och ha en massa roligt med det här.

Man kan också rita upp bokstäverna så att man ser dem klart och tydligt när man tränar.

Om ni kör fast och inte kommer igenom dessa övningar, gå då tillbaka och fortsätt jobba med leran eller ritblocket. Gör sedan ett nytt försök om ett tag.

Övningsuppgift

Lär dig namnen på bokstäverna utantill. Du skall kunna säga dem i ordning utan att tveka eller staka dig.

Övningsuppgift

Skriv ner och lär dig alfabetet utantill baklänges. Ja, du läste rätt!

Övningsuppgift

SLUTPROV: Kontrollera och se om hon eller han kan säga alfabetet först framlänges och sedan baklänges utan att staka sig eller tveka. Då är det godkänt!

Grattis!

Hoppas du hade roligt när du gjorde detta! Det hade jag med mina barn.

Nu kan ditt barn alfabetet perfekt.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.