Lär ditt barn alla vokaler och konsonanter

Detta är grunden för muntlig kommunikation

Nu skall du lära ditt barn alla vokaler och konsonanter perfekt.

Det finns vissa bestämda ljud, som vi använder när vi skall kommunicera med andra människor.

De mest grundläggande ljuden i svenska språket är vokaler och konsonanter.

Använd gärna en bandspelare för att göra det lite roligare när ni tränar på detta.

Lär dig vokalerna

Vissa ljud i svenska språket kallas vokaler. De säges med öppen mun, man kan säga dem för sig själv utan andra ljud och de kan till och med bilda egna ord.

Vokalerna skrivs med följande bokstäver: A, e, i, o, u, y, å, ä och ö.

Både ljudet och bokstaven kallas vokaler.

Övningsuppgift

Skriv ner ord som börjar med var och en av vokalerna.

Övningsuppgift

Skriv ner och lär dig utantill vilka vokalerna är.

Kort och lång vokal

Varje vokal kan sägas antingen långt eller kort.

Man ljuder en lång vokal en längre tid helt enkelt. En kort vokal säges kortare tid och avslutas sedan.

Exempel på ord med lång och kort vokal:

 • Lång vokal: Lada
  Kort vokal: Ladda
 • Lång vokal: Vila
  Kort vokal: Villa
 • Lång vokal: Söt
  Kort vokal: Sött
 • Lång vokal: Tak
  Kort vokal: Tack
 • Lång vokal: Flyta
  Kort vokal: Flytta

Huvudregeln är att man använder kort vokal framför två konsonanter och lång vokal framför en konsonant.

Detta gäller tyvärr inte alla ord utan det finns vissa undantag. Dessa ord får man lära sig utantill. Exempel: Hem, fem, lim, kam, man och mun.

Övningsuppgift

Lär dig säga alla de långa vokalerna utantill.

Övningsuppgift

Lär dig säga alla de korta vokalerna utantill.

Övningsuppgift

Hitta och skriv ner tjugo olika ord där vi använder lång vokal.

Övningsuppgift

Hitta och skriv ner tjugo olika ord där vi använder kort vokal.

Mjuk och hård vokal

Om du vet om vokalen är hård eller mjuk så vet du hur du skall uttala konsonanten innan vokalen.

Vokalerna delas in i mjuka och hårda vokaler.

De mjuka vokalerna är: E, i, y, ä och ö.

De kallas mjuka vokaler därför att man säger ljudet före mjukt.

Exempel: Ge, gäspa, gäst, Göte och genast.

Övningsuppgift

Skriv ner tio ord och använd mjuka vokaler.

De hårda vokalerna är: A, o, u och å.

De kallas hårda vokaler därför att man säger ljudet före hårt.

Exempel: Gå, gås, gata, gapa och gammal.

Övningsuppgift

Skriv ner tio ord och använd hårda vokaler.

Lär dig konsonanterna

Vissa ljud i svenska språket kallas konsonanter. De säges med mindre öppen mun och tungan och läpparna används. De måste användas tillsammans med en vokal för att bilda ett riktigt ljud. Konsonanterna kan inte ensamma bilda ett ord.

Konsonanterna skrivs med följande bokstäver: B, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v,w, x, och z.

Både ljudet och bokstaven kallas konsonant.

Övningsuppgift

Skriv ner och lär dig utantill vilka konsonanterna är.

Övningsuppgift

Lär dig säga alla konsonantljuden.

Övningsuppgift

Träna på att säga alla konsonantljuden tillsammans med de olika vokalerna. Ta ett papper för varje konsonant.
Skriv ett stort B överst på det första papperet. Skriv sedan stort och tydligt under:
BA
BE
BI
BO
BU
BYTa sedan nästa konsonant och skriv likadant på nästa papper. Man kan då skifta ordningen på vokalerna och börja på Ö. Låt gärna barnet göra dessa olika listor. Träna sedan barnet på att säga dessa olika konsonant och vokalljud tillsammans, tills hon eller han kan det perfekt.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Kontrollera så att ditt barn kan säga vilka vokalerna är.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Kontrollera så att ditt barn kan säga vilka ljuden är på de olika vokalerna.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Kontrollera så att ditt barn kan säga vilka konsonanterna är.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Kontrollera så att ditt barn kan säga alla ljuden på konsonanterna perfekt.

Grattis!

Mycket bra gjort!

Nu kan ditt barn alla vokaler och konsonanter perfekt.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.