Första viktiga början för barnet

Hur kan jag hjälpa mitt barn att få en bra språklig start?

Den första början för barnet är naturligtvis oerhört viktig. Allt detta görs naturligtvis med stor kärlek och respekt för barnet.

Allra första början

Jag tror att man vinner mycket på att se barnet som en viktig medlem i familjen redan från början.

Ett barn är en person, som har en liten outvecklad kropp.

Kommunicera ordentligt till barnet från första början, till och med när det ligger i magen, och du skall se att du får en bra respons.

Visa barnet runt, berätta vem ni är och vart hon eller han har kommit. Detta är mycket viktigt.

Man kan kommunicera mycket till ett litet barn.

Kommunicera med barnet

Ge dig tid att verkligen kommunicera ordentligt med barnet. Om du gör detta och visar respekt, kommer du att få en mycket bra respons.

Bra kommunikation i familjen

Det underlättar och hjälper barnet mycket, om det finns en god samhörighet och kommunikation i familjen.

Uppmuntran

Uppmuntra barnet att fråga om olika saker och vad ord betyder.

Svara på frågorna och klargör orden genom att förklara, visa saken eller rita upp det hela.

Visa personer och saker

Gå runt och visa olika personer och saker för barnet. Förklara sedan vad de olika sakerna heter och ibland även vad de är till för.

Detta kan du göra både inom och utomhus.

Spela spel med barnen

Det är både kul och väldigt nyttigt att spela spel tillsammans med barnen. Man kan då välja roliga spel, som handlar om bokstäver, ord eller språket.

Läs tillsammans med barnet

Det är alltid mycket bra att läsa för och tillsammans med barnet.

Hitta böcker som är på barnets nivå, och håll stunden öppen för många frågor, kommentarer och diskussioner.

Detta kan göras till en riktig glädjestund innan läggdags.

Låt barnet läsa för dig

Detta är verkligen en mycket viktig punkt.

Hitta böcker som är på barnets nivå, där det flyter enkelt och lätt. Bry dig inte om vilken nivå detta är och vad folk tycker om detta. Bry dig inte om t.ex att dina yngre barn läser mer avancerade böcker. Hitta helt enkelt en nivå som passar barnet. Det skall vara en nivå, där hon eller han tycker det är enkelt och roligt att läsa.

Låt barnet läsa olika böcker för dig. När hon eller han stakar sig eller fastnar på ett ord, se till att förklara detta. Du kan också få förklara olika tecken i språket.

Klargör alla dessa ord genom att förklara dem för barnet. Visa själva saken eller rita upp det vid behov.

Kör kortare stunder med mindre barn så att det inte blir jobbigt.

Läs sedan svårare och svårare böcker med barnet tills hon eller han helt vill läsa själv.

Pussel, spel och målarböcker

Det finns mängder med bra pussel, spel och olika målarböcker. Barnen kan lära sig mycket genom att jobba med dessa.

Att gå igenom dessa kan vara de första studierna och kurserna, som de mindre barnen gör.

Det brukar vara mycket populärt och roligt.

Lera

Att använda lera är också mycket populärt och framgångsrikt.

Barn, och även vuxna personer, kan få fantastiska insikter om de gör bokstäver och ord i lera.

Mina barn gjorde hela alfabetet i lera, både stora och små bokstäver. Sedan tog de varje bokstav och gjorde ord, som började på denna bokstav i lera. Bredvid ordet gjorde de sedan själv saken i lera. Exempel: De gjorde t.ex ordet "apa" i lera och satte sedan en apa bredvid. På lerapan satte de en liten pappersetikett, där det stod apa.

Rekommenderas verkligen.

Bandspelare

Man kan ha mycket roligt med en bandspelare, när man lär sig språk. Spela in ord och dess betydelser, som barnet sedan lyssnar på om och om igen.

Man kan även låta barnet spela in olika saker.

Jag brukar säga att allt är bättre än att bara sitta där och stirra ner i tjocka läxböcker. För att lära sig någonting måste man arbeta med det. Rita upp, skissa, spela in, stryka under, klara upp ord, diskutera och förhöra. För att ta några exempel.

Låt barnet skriva mycket

Uppmuntra barnen att skriva mycket. Det kan vara berättelser på datorn, emails, dagbok eller brev till farmor.

Gyllene stunder vid köksbordet

Alla dessa saker kan bli gyllene stunder tillsammans vid köksbordet.

Familjen samlas där och sitter och jobbar. Var och en med sitt men ändå tillsammans. Bra musik i bakgrunden.

Uppmuntran och belöningar

Du, som förälder, har ansvaret och möjligheten att kunna uppmuntra och få dina barn att förbättra sin kommunikation och sitt språk.

Det gäller bara att göra det på ett positivt sätt.

Barnen har massor med ledig tid på lov, helger och kvällar. Tonvis med tid spenderas vid TVn, datorn eller med TV-spelet. Eller med att hänga med kompisar.

Du ger ditt barn massor av saker varje dag. De ser detta som självklart och vill ofta ha mer.

Du har all rätt i världen att ställa krav på motprestationer från dina barn. Speciellt som deras framtid hänger på det.

Vad kräver du för att de skall få sin månadspeng, mat, kläder, tvätt etc.?

Sätt upp roliga belöningar för barnet, om hon eller han gör vissa prestationer. Det är bättre än att bara rutinmässigt, utan krav, ge vecko- eller månadspengar.

Du kan ge belöningar för olika arbeten de gör, betyg, resultat på prov, böcker de läser, passa barn etc. Eller att de gör denna studiekurs!

Belöna barnets prestationer och du kommer att få en lycklig familj.

Se TV och filmer med barnen

Det är en bra idé att se filmer och TV tillsammans med barnen. Välj ut det som är konstruktivt och glädjespridande.

Håll stunden öppen för frågor, kommentarer och diskussioner.

Jag såg själv åtskilliga svenska och utländska komedier tillsammans med mina barn långt upp i tonåren.

Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om du kör in i några problem, har någon fråga eller upplever att det hela fungerar fantastiskt bra.

Alla tips och råd tas även tacksamt emot.

Hälsn,
Peter, fyrabarns-pappa

Nu vet du hur du tidigt kan hjälpa ditt barn att få en bra språklig start i livet.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.