Ord

Du använder ord för att kunna kommunicera lättare

Vi använder ljud, bokstäver och stavelser för att bilda olika ord. Dessa ord är namn på olika saker.

Av orden bildar vi sedan meningar och fullständiga kommunikationer med andra människor.

Dessa kommunikationer leder till förståelse och att vi kan göra saker tillsammans.

Om man förstår orden och vet hur de används, är de utmärkta kommunikations-hjälpmedel.

Vad är ett ord?

Ett ord är en samling ljud eller tecken, som är namn på något. Ord används i kommunikationen människor emellan för att uppnå förståelse.

Ett ord kan både skrivas och sägas.

Vi hittade på ord en gång i tiden för att snabbare och lättare kunna kommunicera och förstå varandra.

Övningsuppgift

Gå runt inomhus och titta på olika saker. Det finns ord som är namn på alla dessa saker. Skriv ner tjugo av dessa namnen.

Det finns olika sorters ord

Det finns olika sorters ord, som du använder när du kommunicerar.

  • Ord som är namn på personer och saker: Kalle, bord, katt, Sture och tavla.
  • Ord som är namn på olika handlingar: Springa, gå, boxas, måla och rita.
  • Ord som beskriver hur en person eller sak är: Röd, söt, snäll, varm och svart.
  • Ord som beskriver hur en handling är: Fort, långsamt, hårt, fint och noga.
  • Ord du använder istället för namnen på personer och saker: Han, hon, den, det och de.

Dessa är de vanligaste och mest grundläggande sorterna. I nästa arbete kan du lära dig mer om dessa olika sorters ord, och hur du kan använda dem.

Övningsuppgift

Skriv ner fem nya ord i varje grupp ovan.

Egennamn

Du skriver en speciell persons eller saks namn med stor bokstav. Dessa ord, som är namn på speciella saker eller personer, kallas egennamn.

Exempel: Peter, Nils, Malmö och Danmark.

Övningsuppgift

Skriv ner olika namn på speciella saker och personer och visa att det är egennamn.

Namn på veckodagar och månader

Alla veckodagar och månader skrivs med liten bokstav i svenska språket.

Övningsuppgift

Skriv ner namnen på våra veckodagar och månader.

Sammansatta ord

Vissa ord är bildade genom att två ord är satta tillsammans. Ofta är det rätt lätt att förstå dessa ord och se vad de betyder.

Då bildas ett nytt ord, som är namn på något nytt.

Exempel på sammanslagna ord:

Fot-boll
Hus-bil
Hus-vagn
Glas-ögon
Tapet-klister

Övningsuppgift

Hitta och skriv ner minst tio ord som är sammansatta.

Övningsuppgift

Gå igenom alfabetet och skriv fem ord som börjar med bokstaven A. Skriv sedan fem ord som börjar med B osv.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Skriv ner en lista på en massa olika ord, som du vill att ditt barn skall lära sig. Det kan vara upp till hundra stycken! Eller fler. Läs upp listan och låt ditt barn skriva ner dessa ord korrekt. Rätta, korrigera och klargör de ord som hon eller han inte förstår. Läs sedan upp listan igen men baklänges denna gång. Dela upp detta på flera gånger och fortsätt tills ditt barn kan alla orden.

Grattis!

Mycket bra gjort!

Nu vet ditt barn vad ett ord är och har lärt sig många fler.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.