Det är underbart att skriva!

Alla kan lära sig att skriva!

Du vill berätta en historia, som andra kan läsa och njuta av.

Det finns kanske något du tycker är viktigt. Något som du vill att andra skall ta del av.

Du kanske istället vill roa eller överraska människor!

Du har kanske något du vill kommunicera till andra människor.

När du skriver ner denna kommunikation, så bevaras den och finns kvar. Prat försvinner ofta ut i luften och glöms bort.

Många kan ta del av det du skriver.

Låt fantasin flöda och få fram den historia som du vill berätta.

Här är några tips hur du skall skriva ner det hela, så att andra förstår vad du menar.

Börja en mening

Du börjar en mening genom att sätta stor bokstav på det första ordet i den meningen.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och visa var början på dem finns. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Avsluta en mening

Du avslutar en vanlig mening genom att sätta ut en punkt (.). Du visar då var denna kommunikation tar slut. När man säger meningen, gör man ett uppehåll där.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och visa var slutet på dem finns. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Skriva en speciell persons eller saks namn

Du skriver en speciell persons eller saks namn med stor bokstav. Dessa ord, som är namn på speciella saker eller personer, kallas egennamn.
Exempel: Peter, Nils, Malmö och Danmark.

Övningsuppgift

Skriv ner olika namn på speciella saker och personer och visa att det är egennamn.

Skriva namnet på veckodagar eller månader

Alla veckodagar och månader i skrivs med liten bokstav i svenska språket.

Övningsuppgift

Skriv ner namnen på våra veckodagar och månader.

Avsluta meningen och visa att det var en fråga

Du avslutar en mening och visar att det är en fråga genom att sätta ut ett frågetecken ( ? ).

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och visa att de är frågor. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Avsluta meningen och visa att det var ett utrop

Du avslutar en mening och visar att det är ett utrop genom att sätta ut ett utropstecken ( ! ).En sådan mening innehåller utrop, förvåning eller andra starka känslor.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och visa att de är utrop. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Dela upp orden i meningen

Du kan dela upp orden i meningen med komma-tecken ( , ). Långa meningar blir då lättare att läsa. Man gör då en paus, när man säger meningen. Enkelt uttryckt så sätter man detta kommatecken mellan två fullständiga kommunikationer, som tillsammans bildar en mening.

Exempel på användningen av kommatecken:

 • Peter skurade golven i huset, medan Jim jobbade i trädgården.
 • Jag skall gå och handla, sedan skall jag hem och sova.
 • Fredrik åkte till fotbollsplanen, därefter gick han hem till Henrik.
 • Olle sover i trädgården, och hans barn leker i huset.
 • Jag planerar att åka till Spanien, eller så skall jag flyga till Australien.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar och dela in dem med kommatecken. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Kommunicera och räkna upp saker

När du skall räkna upp saker, kan du göra på två olika sätt och använda olika skiljetecken.

Exempel:

 • Jag gick till affären för att handla äpplen, päron, apelsiner och grönsaker.

Som du ser använder man kommatecken ( , ) här för att skilja orden åt.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med uppräkningar och använd kommatecken. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

 • Jag skall gå till affären för att handla: Äpplen, päron, apelsiner och grönsaker.
 • Han skall hämta: Jacka, tröja och byxor.

Man använder kolontecknet ( : ) för att visa att man vill ha en längre paus efter ordet handla och hämta. Detta tecken sätter man alltså innan uppräkningen börjar. Kommatecknet ( , ) används som vanligt för att skilja orden åt i uppräkningen.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar med uppräkningar och använd kolon och kommatecken. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Visa att det är någon som säger något

Ibland vill man visa att någon säger något. Då skriver man ner exakt vad hon eller han sade. Du kan då göra på två olika sätt, som du kan se nedan.

 • - Det var trevligt att träffa dig, sa Nils.
 • - Jag vill ha senap och kethup på korven, sa Pär.
 • - Kommer det fler på festen? undrade Håkan.
 • - Vad blir det till middag? frågade Gustav.
 • - Kan du se båten! ropade Sture.

Före en beskrivning av exakt det som personen kommunicerade sätter man ett talstreck ( - ).

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar där personer säger någonting och använd talstreck. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

 • "Vi skall hjälpa dem att komma loss", sa mannen.
 • Olle sa: "Kom hit och rädda oss!"
 • "Finns det någon gurka här?" undrade Nils.
 • Damen ropade:"Finns det någon hemma?!"
 • "Hästarna är i hagen", informerade dottern oss.

Du använder här citat-tecken ("") före och efter det som personen sa.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar där personer säger någonting och använd citat-tecken. Gör detta tills du känner dig säker på detta.

Dela upp texten i olika avdelningar

Du kan göra din text mer överskådlig och lättläst genom att dela in den på rätt sätt.

Huvudrubrik

Använd en större överskrift för hela ditt arbete.
Exempel: Mitt sommarlov.

Underrubrik

Använd underrubriker för att dela in berättelsen i mindre delar.
Exempel: Fisketuren med pappa.

Delar av texten

Man skriver meningar för att kommunicera om ett speciellt ämne. Dessa meningar hör samman. När du vill börja kommunicera om något annat och ha en längre paus, lämnar du en tom rad på pappret.

Därefter börjar du kommunicera meningar, som handlar om något annat.

Dessa olika meningar, som hör samman, kallas TEXTSTYCKEN - eller STYCKEN. Mellan styckena lämnar man en tom rad.

Det blir lättare att läsa, om du inte har för långa stycken.

Variera språket

Din berättelse blir lättare och roligare att läsa, om du varierar språket. Försök att bygga upp meningar på olika sätt och variera orden.

Kom ihåg!

Innehållet i din berättelse och kommunikation är det viktigaste. Men du gör den lättare att förstå genom att följa dessa regler.

Övningsuppgift

Skriv en berättelse om något du tycker är intressant.

Grattis!

Mycket bra gjort!

Välkommen att skicka in en berättelse till mig!

Om du vill så kan du skicka in en berättelse till mig. Den kan handla om vad som helst. Skriv om något som intresserar dig.

Jag kommer att publicera denna berättelse på vår hemsida på internet.

Skriv namn, adress och din ålder när du mailar mig din berättelse.

Det skall bli mycket intressant att se vad du skriver.

Lycka till vidare!
Peter

Kontakta mig

Nu kan du eller ditt barn skriva mycket bättre!

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.