Översikt

Grunderna i Svenska Språket

Här kommer en översikt till detta arbete, för att du enkelt skall få en överblick. Du kan då se vad det hela handlar om.

Syftet med arbetet och kursen är: Att hjälpa barn och vuxna att kommunicera bättre genom att lära ut grunderna i det svenska språket på ett lättfattligt och praktiskt sätt.

Kursen gör ni genom att gå igenom artiklarna nedan iordning. Gör sedan de olika praktiska övningarna i dem.

Lycka till! Se till att ha roligt under tiden!

Förord

Lovord till alla föräldrar

A. Råd för att lyckas

B. Barnet som vill

C. Kommunikation

D. Första viktiga början

E. Språkets delar

F. Alfabetet

G. Ljuden i svenska språket

H. Stavelser

I. Ord

J. Grundläggande träning

K. Lästräning

L. Att skriva

M. Avsluta kursen

Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om ni kör in i några problem, har någon fråga eller upplever att det hela fungerar fantastiskt bra.

Alla tips och råd tas även tacksamt emot.

Med vänlig hälsning,
Peter, fyrabarns-pappa

www.peterularsson.se

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.