Mycket effektiv lästräning

Ha många sköna lässtunder tillsammans!

Du kan hjälpa ditt barn mycket genom att hon eller han läser för dig. Det är verkligen guld värt!

Hitta böcker som är på barnets nivå, där det flyter enkelt och lätt. Bry dig inte om vilken nivå detta är, eller vad folk tycker om detta. Bry dig inte om att dina yngre barn t. ex läser mer avancerade böcker. Hitta helt enkelt en nivå som passar barnet. Det skall vara en nivå, där hon eller han tycker det är enkelt och roligt att läsa.

Låt barnet läsa olika böcker för dig. När hon eller han stakar sig eller fastnar på ett ord, se till att förklara detta. Du kan också få förklara olika tecken i språket.

Klargör alla dessa ord och tecken genom att förklara dem för barnet. Visa själva saken (t.ex en traktor eller såg) eller rita upp det vid behov.

Sitt enskilt med varje barn utan att blanda in andra barn eller personer.

Kör kortare stunder med mindre barn så att det inte blir jobbigt. Ni kan också turas om att läsa t.ex en sida var.

Läs sedan svårare och svårare böcker med barnet, tills hon eller han vill läsa helt själv.

Övningsuppgift

Hitta barnets bok, genom att se vilken hon eller han kan läsa med lätthet och glädje.

Övningsuppgift

Låt barnet börja läsa för dig regelbundet. Ha roligt och njut av dessa stunder!

Grattis!

Mycket bra gjort!

Nu kan ditt barn läsa mycket bättre.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.