Grundläggande träning på svenska språket

Här lägger vi en oerhört viktig grund!

Detta är en mycket grundläggande träning på alla ljud och bokstäver som finns i svenska språket.

Lämna inte en bokstav eller ett ljud, som du inte är helt säker på. Klara upp det och träna vidare med fler exempel, mer lera och uppritningar tills du kan det perfekt.

Använd gärna bandspelare, dator eller andra hjälpmedel för att liva upp det hela.

Det bästa du kan göra för ditt barn!

Ta ditt barn eller dig själv genom denna grundläggande träningen, och du har verkligen skapat en stabil grund för mycket bra läsande, skrivande och kommunicerande.

Även om du har gjort vissa saker tidigare, så repeterar vi och tränar på dem nu igen.

Ibland får man använda en ordbok för att kunna komma på ord.

Se till att ha roligt under tiden!

Alla skrivtecken som vi använder i svenska språket

Detta är alla skrivtecken vi använder i svenska språket, när vi vill kommunicera skriftligt med varandra.

Bokstaven A

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora A och lilla a i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? HAT, HATT
 • Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven A. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har A med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har A med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven A.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven A.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven A. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven B

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora B och lilla b i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? BÅT
 • Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven B. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven B.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven B.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven B.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven B. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven C

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora C och lilla c i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? CAROLINE, CITRON
 • Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven C. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har C med K-ljud som i ordet CAROLINE.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har C med S-ljud som i ordet CITRON.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven C.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven C.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven C. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven D

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud, som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora D och lilla d i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? DOTTER
 • Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Vissa ord skriver man bokstaven D först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven D. Exempel på sådana ord är: Djäkla, djävul, djungel, djur, djup, och djärv.
 • Klargör vad dessa ord betyder, och lär dig säga dem felfritt.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven D. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven D.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven D.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven D.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven D. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven E

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud, som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora E och lilla e i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? STEN, PENNA. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven E. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har E med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har E med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven E.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven E.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven E. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven F

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora F och lilla f i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? FLICKA. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven F. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven F.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven F.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven F.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven F. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven G

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora G och lilla g i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? Bokstaven G används som namn på följande ljud: GAS, GIRAFF, GENOM, J-ljudet skrivs ibland med bokstaven G. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven G. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller G som i ordet GUSTAV.
 • Hitta och skriv något ord som innehåller G som i ordet GIRAFF.
 • Hitta och skriv något ord som innehåller G som i ordet GENOM.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven G.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven G.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven G. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven H

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora H och lilla h i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? HANS. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Vissa ord skriver man bokstaven H först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven H. Exempel på sådana ord är: Hjälp, hjälpa, hjärna, hjälte och hjärta.
 • Klargör vad dessa ord betyder, och lär dig säga dem felfritt.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven H. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven H.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven H.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven H.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven H. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven I

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora I och lilla i i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? LINA, VINNA. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven I. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har I med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har I med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven I.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven I.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven I. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven J

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora J och lilla j i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? JAGA. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven J. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven J.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven J.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven J.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven J. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven K

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora K och lilla k i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? KALLE, KÄNNA. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven K. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller K som i ordet KALLE.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller K som i ordet KÄNNA.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven K.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven K.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven K. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven L

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora L och lilla l i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? LAKAN. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven L. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven L.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven L.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven L.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven L. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven M

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora M och lilla m i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? MAT. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven M. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven M.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven M.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven M.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven M. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven N

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora N och lilla n i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? BÄNK, NILS. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven N. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller N som i ordet NILS.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller N som i ordet BÄNK.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven N.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven N.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven N. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven O

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora O och lilla o i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på?
  O-ljud lång vokal: HOT.
  O-ljud med kort vokal: SNOTT.
  Å-ljud lång vokal: SOVA.
  Å-ljud kort vokal: TROLL.
  Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven O. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller O som i ordet HOT.
 • Hitta och skriv ner några ord som innehåller O som i ordet SNOTT.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller O som i ordet SOVA.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller O som i ordet TROLL.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven O.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven O.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven O. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven P

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora P och lilla p i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? PAPPA. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Vissa ord skriver man bokstaven P först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven P. Exempel på sådana ord är: Psalm, psalmbok och psalmvers.
 • Klargör vad dessa ord betyder, och lär dig säga dem felfritt.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven P. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven P.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven P.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven P.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven P. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven Q

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor. I svenska språket används denna bokstav nästan inte alls.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Q och lilla q i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? K-LJUDET. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.

Bokstaven R

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora R och lilla r i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? ROS. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven R. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven R.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven R.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven R.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven R. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven S

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora S och lilla s i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? SÅS. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven S. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven S.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven S.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven S.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven S. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven T

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora T och lilla t i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? TAK. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven T. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven T.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven T.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven T.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven T. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven U

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora U och lilla u i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? MUS, UPP. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven U. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har U med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har U med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven U.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven U.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven U. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven V

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora V och lilla v i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? VATTEN. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven V. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven V.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven V.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven V.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven V. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven W

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor. I svenska språket används denna bokstav nästan inte alls.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora W och lilla w i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? V-LJUDET.
 • Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.

Bokstaven X

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora X och lilla x i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? LÄXA. Man säger två ljud direkt efter varandra när man läser denna bokstav. K-ljud direkt följt av S-ljud. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner några ord som börjar på bokstaven X. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som innehåller bokstaven X.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven X.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven X.

Bokstaven Y

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Y och lilla y i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? YR, TYSTA.Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven Y. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Y med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Y med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven Y.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven Y.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven Y. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven Z

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Z och lilla z i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilket ljud är den namn på? ZOO. Träna på detta ljud tills du verkligen kan säga det.
 • Rita en person som säger detta ljud.
 • Skriv ner några ord som börjar på bokstaven Z. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner fem ord som innehåller bokstaven Z.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven Z.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven Z.

Bokstaven Å

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Å och lilla å i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? LÅT, SMÅTT. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven Å. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Å med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Å med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven Å.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven Å.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven Å. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven Ä

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Ä och lilla ä i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? LÄSA, LÄPP. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven Ä. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Ä med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Ä med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven Ä.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven Ä.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven Ä. Skriv ner vilka dessa saker är.

Bokstaven Ö

Detta är ett skrivtecken och namn på ljud som används i kommunikation mellan människor.

 • Vad heter bokstaven?
 • Gör stora Ö och lilla ö i lera.
 • Vilken plats har den i alfabetet?
 • Är det en vokal eller konsonant?
 • Vilka olika ljud är den namn på? GRÖT, BLÖTT. Träna på dessa olika ljud tills du verkligen kan säga dem.
 • Rita personer som säger dessa ljud.
 • Skriv ner tio ord som börjar på bokstaven Ö. Om du vill får du gärna rita av själva saken bredvid.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Ö med kort vokal.
 • Hitta och skriv ner tio ord som har Ö med lång vokal.
 • Rita en person eller sak vars namn börjar på bokstaven Ö.
 • Rita en person som kommunicerar och använder ett ord som börjar på bokstaven Ö.
 • Hitta fem saker inne eller ute vars namn börjar på bokstaven Ö. Skriv ner vilka dessa saker är.

Detta är alla de skrivtecken som används i svenska språket för att kommunicera skriftligt med.

Alla ljud som används i svenska språket

Vilka olika ljud används i svenska språket när vi kommunicerar?

A-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven A.
Kort vokal: MATT. Lång vokal: MAT.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller A-LJUDET.

B-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven B.
Exempel: BARN.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller B-LJUDET.

D-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven D.
Exempel: DADDLAR.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller D-LJUDET.

E-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven E.
Kort vokal: REM. Lång vokal: REP.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller E-LJUDET.

F-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven F.
Exempel: FREDRIK.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller F-LJUDET.

G-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven G.
Exempel: GUSTAV.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller G-LJUDET.

H-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven H.
Exempel: HARRY.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller H-LJUDET.

I-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven I.
Kort vokal: LIM. Lång vokal: LINA.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller I-LJUDET.

J-ljudet

Detta ljud skrivs med:
Bokstaven J – JAGA.
Bokstaven G – GÖSTA.
Bokstäverna GJ – GJORDE.
Bokstäverna DJ – DJUR.
Bokstäverna HJ – HJÄLP.
Bokstäverna LJ – LJUS.

Vissa ord skriver man bokstaven D först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven D. Exempel på sådana ord är: Djäkla, djävul, djungel, djur, djup, och djärv. Dessa ord börjar då på j-ljudet.

Vissa ord skriver man bokstaven H först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven H. Exempel på sådana ord är: Hjälp, hjälpa, hjärna, hjälte och hjärta. Dessa ord börjar då på j-ljudet.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller J-LJUDET.

K-ljudet

Detta ljud skrivs med:
Bokstaven K – KARIN.
Bokstäverna CK – OCKSÅ.
Bokstaven C – CAROLINE.
Bokstaven Q – QUENTINE (utländskt namn).

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller K-LJUDET.

L-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven L.
Exempel: LARS.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller L-LJUDET.

M-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven M.
Exempel: MONIKA.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller M-LJUDET.

N-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven N.
Exempel: NYFIKEN.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller N-LJUDET.

O-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven O.
Kort vokal: OTTO. Lång vokal: HOT.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller O-LJUDET.

P-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven P.
Exempel: PAPPER.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller P-LJUDET.

R-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven R.
Exempel: RÄV.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller R-LJUDET.

S-ljudet

Detta ljud skrivs med:
Bokstaven S – SKRIVMASKIN.
Bokstaven C – CITRON.
Bokstaven Z – ZORRO.

Vissa ord skriver man bokstaven P först, men när man säger ordet är man tyst på bokstaven P. Exempel på sådana ord är: Psalm, psalmbok och psalmvers. Dessa ord börjar då på ett s-ljud.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller S-LJUDET.

T-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven T.
Exempel: TAVLA.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller T-LJUDET.

U-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven U.
Kort vokal: TUPP. Lång vokal: BUS.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller U-LJUDET.

V-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven V eller W.
Exempel: VÄNTA.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller V-LJUDET.

KS-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven X.
Exempel: VÄXA.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord som innehåller detta ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller KS-LJUDET.

Y-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven Y.
Kort vokal: TYSTA. Lång vokal: YRA.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller Y-LJUDET.

Å-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven O och bokstaven Å.

Bokstaven O

Kort vokal: TROLL. Lång vokal: SOVA.

Bokstaven Å

Kort vokal: GRÅTT. Lång vokal: BÅT.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller Å-LJUDET.

Ä-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven Ä.
Kort vokal: LÄPP. Lång vokal: LÄSA.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller Ä-LJUDET.

Ö-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven Ö.
Kort vokal: MÖTT. Lång vokal: BLÖTA.

 • Träna på att säga dessa ljud tills du kan dem.
 • Skriv ner fem ord på varje ljud.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller Ö-LJUDET.

NG-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstaven G: UGN.
Detta ljud skrivs också med bokstäverna NG: INGA.
Detta ljud skrivs även med bokstaven N framför bokstaven K: BÄNK.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord på varje stavning av ljudet.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller NG-LJUDET.

TJ-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstäverna TJ: TJUV.
Detta ljud skrivs också med bokstaven K: KIKARE.
Detta ljud skrivs även med bokstäverna KJ: KJOL.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord på varje stavning av ljudet.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller TJ-LJUDET.

SJ-ljudet

Detta ljud skrivs med bokstäverna SJ: SJÖ.
Detta ljud skrivs också med bokstäverna SK: SKED.
Detta ljud skrivs även med bokstäverna SKJ: SKJORTA.
Detta ljud skrivs med bokstäverna STJ: STJÄRNA.
Detta ljud skrivs också med bokstäverna SCH: SCHEMA.
Detta ljud skrivs även med bokstaven G: GIRAFF.
Detta ljud skrivs också med bokstäverna CH: CHOCK.
Detta ljud skrivs också med bokstäverna SH: SHERIFF.

 • Träna på att säga detta ljud tills du kan det.
 • Skriv ner fem ord på varje stavning av ljudet.
 • Skriv ner en mening där du använder ord som innehåller SJ-LJUDET.

Grattis!

Mycket bra gjort!

Nu kan ditt barn alla ljud och alla tecken som används i det svenska språket. Dessutom har hon eller han ökat sin förmåga att kommunicera!

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.