Kommunikation

Hela syftet med ord och språk är kommunikation mellan människor.

Detta avsnitt handlar om kommunikation.

Hela syftet med att använda olika ord och språk är att uppnå en kommunikation.

Man läser, skriver eller pratar för att ta emot eller ge en kommunikation. Då förstår man andra människor och kan göra saker tillsammans.

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse. Alla bra relationer bygger på en fin kommunikation och förståelse.

Man kan kommunicera på olika sätt: muntligen, skriftligen, med olika tecken, flaggor, signaler, ansiktsuttryck etc.

Tänk på att kommunikation innefattar att tankar och idéer går över från en person till en annan. Exempel: Du vill att mamma hämtar en bok till dig. Denna tanke måste du få över till din mamma på något sätt så att det blir gjort. Du använder då ord och säger: "Kan du hämta boken till mig?" Hon tar emot kommunikationen, förstår och går för att hämta boken.

Hur hade du gjort om du inte hade ord, som du kunde använda?

Språket, med dess skrivna och talade ord, är det främsta redskap vi har för att kunna kommunicera med andra människor.

Övningsuppgift

Rita upp en bra kommunikation mellan två människor. Visa att de använder ord för att utbyta tankar och idéer.

Övningsuppgift

Rita upp en person, som använder skriftlig kommunikation.

Övningsuppgift

Rita upp en person, som kommunicerar muntligen.

Övningsuppgift

Rita upp en person, som kommunicerar genom att använda tecken.

Övningsuppgift

Kommunicera till en person och använd inga ord för att få henne eller honom att göra något. Gör detta tills personen verkligen gör det du vill.

Övningsuppgift

Kommunicera muntligen till en person och använd olika ord för att få över dina tankar till henne eller honom.

Övningsuppgift

Kommunicera skriftligen till en person och använd olika ord för att få över dina tankar till henne eller honom.

Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera bra!

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra han kan kommunicera och hantera språket.

Det finns en del barn och vuxna, som har problem med olika saker: Droger, kriminalitet, arbete, relationer, etc. Man kan undra varför. De flesta av dessa personer kom efter i skolan och lärde sig aldrig att läsa, skriva och kommunicera ordentligt.

Det påverkar en person oerhört mycket att komma efter i skolan och ej behärska språket. Det gör att hon känner sig utanför hela samhällsgemenskapen, och alla drömmar och planer för framtiden krossas. Lösningen är att gå till botten med problemet och hantera personens förmåga att läsa, skriva och kommunicera.

En människans liv och framtid är fylld med situationer, där hennes förmåga att kunna läsa, skriva och kommunicera bra är direkt avgörande för resultatet.

Det påverkar därför direkt hennes självförtroende och lycka.

Övningsuppgift

Skriv ner varför du vill lära dig läsa, skriv och kommunicera bra.

Nu vet ditt barn vad kommunikation är och hur viktig den är i livet.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.